Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN DO TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG EL NINO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU TRONG MÙA KHÔ NĂM 2018 - 2019

Hiện nay, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng 60 - 70% từ tháng 11 năm 2018 đến những tháng đầu năm 2019. Dự báo tổng lượng dòng chảy trên sông Mê Kông về khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm từ 20 - 35% so với trung bình nhiều năm; ít có mưa trái mùa; hạn hán và xâm nhập mặn sẽ xuất hiện trong mùa khô năm 2018 - 2019, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn và nguồn nước do tác động của hiện tượng El Nino. Dự báo vùng Bắc Quốc lộ 1A sẽ có trên 8.000 ha lúa Đông Xuân, khoảng 5.000 ha lúa trên đất nuôi tôm có nguy cơ bị thiệt hại nếu không có nguồn nước ngọt tưới bổ sung và toàn tỉnh có trên 16.000 ha nuôi trồng thủy sản có thể bị ảnh hưởng.

Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giảm nhẹ các thiệt hại có thể xảy ra do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp sau đây:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018 - 2019 do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 12 năm 2018.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến các nguồn nước và tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp công trình và phi công trình, biện pháp điều tiết nước; phối hợp tốt với tỉnh Sóc Trăng để vận hành hệ thống cống phân ranh mặn - ngọt, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung cho công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018 - 2019 do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Thường xuyên, định kỳ cập nhật tổng hợp về tình hình sản xuất, tình hình ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý, chỉ đạo kịp thời.

- Tổ chức thống kê tổng hợp các thiệt hại (nếu có) của các huyện, thị xã, thành phố do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

2. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh chịu trách nhiệm: Dự báo, cảnh báo kịp thời về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino đối với tỉnh Bạc Liêu để các cơ quan, đơn vị chức năng và Nhân dân chủ động phòng, chống kịp thời.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch phòng, chống và khắc phục kịp thời về ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tác động đối với khu vực tỉnh Bạc Liêu.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách, từ nguồn vốn tài trợ khác đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách, từ nguồn vốn tài trợ khác đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Sở Công Thương chịu trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch vận hành mạng lưới điện, khắc phục các sự cố (nếu có) nhằm đảm bảo việc bơm tát đối với các trạm bơm điện phục vụ sản xuất và cung cấp điện cho các trạm cấp nước sinh hoạt.

7. Sở Y tế chịu trách nhiệm: Xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với con người do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tác động đối với khu vực tỉnh Bạc Liêu.

8. Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Tăng thời lượng thông tin kịp thời trên sóng phát thanh, truyền hình, báo Bạc Liêu các thông tin dự báo, cảnh báo, các thông báo về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trong mùa khô năm 2018 - 2019 tác động đối với khu vực tỉnh Bạc Liêu.

- Phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tác động đối với tỉnh Bạc Liêu để phục vụ rộng rãi trong cộng đồng.

9. Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch phục vụ nước sạch khu vực đô thị, khu vực nông thôn và tuyên truyền tình hình thiếu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ để người dân có kế hoạch dự trữ và sử dụng tiết kiệm nước sạch.

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh đô thị trong mùa khô năm 2018 - 2019.

10. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo, tuyên truyền tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tác động đối với khu vực tỉnh Bạc Liêu để người dân kịp thời chủ động phòng tránh, ứng phó.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018 - 2019 do hiện tượng El Nino tác động trên địa bàn mình quản lý và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và phát động phong trào làm thủy lợi - thủy nông nội đồng ngay từ đầu mùa khô năm 2018 - 2019.

- Chuẩn bị phương án đắp các đập tạm, thành lập các tổ máy bơm để tổ chức bơm chuyền nước phục vụ sản xuất và xử lý các sự cố (theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước tết Âm lịch để bảo vệ vụ lúa Đông Xuân; việc triển khai đắp các đập tạm sẽ thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên báo cáo theo định kỳ (ngày 01 và 15 hàng tháng) và tổng hợp thiệt hại (nếu có) trên địa bàn do tác động của hiện tượng El Nino gây ra và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

- Phát động Nhân dân tích cực tu bổ bờ bao, ao đầm, nạo vét kênh mương nội đồng, bơm trữ nước để chống hạn, mặn và phòng chống các đợt triều cường.

- Phát động Nhân dân tuân thủ lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến hạn, mặn để chủ động phòng, chống, bảo vệ sản xuất.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để nắm và chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính; Y tế, Công Thương;
- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;
- Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh;
- Tỉnh Đoàn, LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh;
- Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh, Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh, Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP; PCVP (Tuấn Tài);
- Trung tâm CB-TH (đăng Công báo);
- Lưu: VT, Trạng (CT01).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung