Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu “Xe taxi” - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu “Xe taxi” - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-150486-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu “Xe Taxi”
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng