Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-220039-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Xây dựng, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
- Gửi hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng