Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS171
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Gửi hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng