Thủ tục hành chính: Cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý lẻ) rượu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý lẻ) rượu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-107946-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Kinh tế Thành phố Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng