Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến - Thừa Thiên Huế

Thông tin

Số hồ sơ: T-TTH-017429-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Đơn xin cấp giấy chứng nhận được nộp trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ;Giấy chứng nhận được cấp cho công dân trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng