Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã quý, hiếm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã quý, hiếm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-245310-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm, Phòng Thanh tra pháp chế (Nơi không có Hạt Kiểm lâm)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chuẵ cháy rừng
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng