Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXD 25:1991

Nhóm H

ĐẶT DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG –

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Installation of electric wire in dwellings and public buildings – Design standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà và công trình công cộng; với các dây dẫn đặt cách điện hoặc cáp điện có dòng điện xoay chiều và một chiều điện áp đến 1000V.

Việc thiết kế đặt đường dẫn điện cho nhà và công trình công cộng còn phải thỏa mãn các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn , quy phạm hiện hành có liên quan. Với các công trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của mỗi loại công trình.

Tiêu chuẩn này thay thế cho quy phạm thiết kế đặt đường dây điện trong công trình kiến trúc TCXD 25 : 1965.

1. Quy định chung

1.1. Dòng điện liên tục cho phép của dây dẫn bọc cách điện, cáp điện không được vượt quá các trị số quy định của các nhà chế tạo và phải xét tới nhiệt độ môi trường, phương pháp đặt.

1.2. Mặt cắt của các ruột dẫn điện (dây dẫn mềm, dây điện nửa cứng, dây điện cứng và cáp điện) không nhỏ quá các trị số quy định ở bảng 1.

Bảng 1

Loại dây

Mặt cắt nhỏ nhất của ruột dẫn điện (mm2)

Đồng

Nhôm

1

2

3

1. Dây dẫn bọc cách điện, mềm, hai ruột nhiều sợi đấu vào đèn điện.

0,75

 

2. Dây dẫn bọc cách điện không có vỏ bảo vệ, đặt cố định trong nhà:

a) Trên puly hoặc

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 25:1991 về đặt dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế

  • Số hiệu: TCXD25:1991
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn XDVN
  • Ngày ban hành: 01/01/1991
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản