Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13935:2024

VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM NGÂM NƯỚC VÀ LÀM KHÔ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HƯ HẠI KHI NGẬP LỤT

Standard test method for water immersion and drying for evaluation of flood damage resistance

Lời nói đầu

TCVN 13935:2024 được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo ASTM E3075-18 Standard test method for water immersion and drying for evaluation of flood damage resistance (Phương pháp thử nghiệm ngâm nước và làm khô để đánh giá khả năng chịu hư hại khi ngập lụt).

TCVN 13935:2024 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM NGÂM NƯỚC VÀ LÀM KHÔ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HƯ HẠI KHI NGẬP LỤT

Standard test method for water immersion and drying for evaluation of flood damage resistance

1  Phạm vi áp dụng

1.1  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử ngâm nước và làm khô áp dụng cho vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng có khả năng ngập trong nước lũ, bao gồm, nhưng không giới hạn: các loại vật liệu xây dựng và kết cấu xây dựng, kết cấu xây dựng là các phần không thể tách rời khi xây dựng hoàn thiện tòa nhà bao gồm tường, sàn, trần, cầu thang, vách ngăn bên trong, vật liệu hoàn thiện, vật liệu ốp và các hạng mục có kết cấu và kiến trúc kết hợp tương tự.

1.2  Các yêu cầu đánh giá các yếu tố gây ra sự hư hại do lũ lụt bao gồm, nhưng không giới hạn: tác động cơ học của các mảnh vỡ, tốc độ lũ, tác động của sóng, chênh lệch áp suất nước, xói mòn, ăn mòn, ô nhiễm hóa học và sinh học trong nước lũ và các yếu tố khác có tác động lâu dài đến sức khỏe con người và độ bền khi tiếp tục sử dụng các kết cấu xây dựng sau lũ lụt.

1.3  Quy trình thử nghiệm ngâm nước, làm khô và làm sạch trong tiêu chuẩn này đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn quy mô phòng thí nghiệm để đ

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13935:2024 về Vật liệu và kết cấu xây dựng - Phương pháp thử nghiệm ngâm nước và làm khô để đánh giá khả năng chịu hư hại khi ngập lụt

  • Số hiệu: TCVN13935:2024
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2024
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản