Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13906:2024

XỈ THÉP LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP

Steel slag using as backfill material

Lời nói đầu

TCVN 13906:2024 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

XỈ THÉP LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP

Steel slag using as backfill material

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ thép làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dân sau đây là cn thiết đ áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 12249:2018, Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung

TCVN 12790:2020, Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén proctor

TCVN 12957:2020 (ASTM D3987-12), Chất thải rắn - Chiết tách chất thải rắn bằng nước

YB/T 4188, Test method for the content of magnetic metallic iron in steel slag (Phương pháp thử hàm lượng sắt kim loại trong xỉ thép)

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13906:2024 về Xỉ thép làm vật liệu san lấp

  • Số hiệu: TCVN13906:2024
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2024
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản