Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12187-2:2018 (EN 13451-2:2015) về Thiết bị bể bơi - Phần 2: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang

  • Số hiệu: TCVN12187-2:2018
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2018
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản