Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 4 trong tổng số 4 Thuật ngữ

YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Những điều mà đương sự đưa ra trong quá trình tố tụng, mong muốn toà án xem xét, giải quyết.Yêu cầu của đương sự là sự thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Yêu cầu của đương sự ...
YÊU CẦU LẠI CỦA BỊ ĐƠN X. Yêu cầu phản tố.
 
YÊU CẦU PHẢN TỐ
Những điều bị đơn đưa ra đề nghị Toà án buộc nguyên đơn phải thực hiện đối với mình.Khi tham gia tố tụng dân sự, ngoài quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn thì bị đơn còn có quyền đưa ra yêu cầu lại ...
YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Thuật ngữ của tư pháp quốc tế, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ngoài.Trong lịch sử phát triển của ngành tư pháp quốc tế, các yếu tố nước ...