Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 7 trong tổng số 7 Thuật ngữ

RANH GIỚI ĐẤT ĐAI
Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định.Ranh giới sử dụng đất đai được xác định bằng mốc giới cụ thể do cơ ...
RỦI RO
Điều không may, bất ngờ xảy đến, là sự kiện không may, trở ngại bất ngờ xảy ra gây nên thiệt hại như bị tai nạn, thiên tai, dịch bệnh... có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.Rủi ro có thể được bảo hiểm ...
RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Sự kiện bất lợi, bất ngờ hậu quả là gây nguy hại cho đối tượng bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định, theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra ...
RỪNG ĐẶC DỤNG
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục ...
RỪNG PHÒNG HỘ
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai. điều hòa khí hậu. góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.Tùy theo tính năng của rừng, rừng phòng hộ được chia thành các ...
RÚT KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Hoạt động tố tụng thu lại kháng cáo đã gửi Tòa án của người kháng cáo.Việc rút kháng cáo thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng và được thực hiện theo quy định tại Điều 256 Bộ luật tố tụng ...
RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Rời bỏ, không tham gia nữa vào một điều ước quốc tế cụ thể.Điều 2 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được Quốc hội thông qua năm 2005 giải thích điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã ...