Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 239 Thuật ngữ

HAI CẤP XÉT XỬ
Cấp xét xử sơ thẩm và cấp xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và những vụ án khác theo quy định của pháp luật.Thực hiện chế độ ...
HAI LUẬN THUYẾT VỀ CHÍNH TRỊ (TwoTreatisesofGovernment)
Tác phẩm nghiên cứu của Lôckơ (John Locke; 1632-1704), một bác sĩ kiêm triết gia người Anh xuất bản năm 1690, hai năm sau cuộc đảo chính đã đi vào lịch sử nước Anh dưới tên gọi “cuộc cách mạng vinh quang" đã thiết lập ở Anh chế độ quân ...
HẢI PHẬN QUỐC GIA
Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia.Toàn bộ các vùng biển nằm phía trong đường biên giới quốc gia trên biển và thuộc chủ quyền của quốc gia (Xt. Lãnh hải; Nội thủy).
HẢI PHẬN QUỐC TẾ X. Biển quốc tế.
 
HẢI QUAN
1. Hoạt động mang tính nhà nước ở cửa khẩu trên lãnh thổ một quốc gia, bằng các biện pháp mang tính chất thuế quan và phi thuế quan.Hoạt động hải quan gồm hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận ...
HAI QUỐC TỊCH
Tình trạng pháp lý của người cùng lúc có hai quốc tịch.Đây là tình trạng đặc biệt vì mỗi người khi được sinh ra thường chỉ có một quốc tịch. Tình trạng này cũng dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp cho cả bản thân đương sự ...
HÀM NGOẠI GIAO
Chức danh Nhà nước phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài.Hàm ngoại giao được phong trên cơ sở trình độ nghiệp vụ và kết quả công tác của các công chức ...
HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Tình trạng chủ thể quan hệ pháp luật dân sự không thể tự mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thường là cá nhân, đó là ...
HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CHƯA THÀNH NIÊN
Giới hạn của pháp luật nhằm không cho cha, mẹ thực hiện một số quyền đối với con chưa thành niên trong một thời hạn nhất định.Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của trẻ em, pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam ...
HẠN CHẾ TÍN DỤNG
Giới hạn loại khách hàng không được cho vay hoặc không được cho vay với điều kiện ưu đãi và giới hạn mức cho vay tối đa đối với các loại khách hàng.Hạn chế tín dụng là biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt ...
HẠN ĐIỀN
Giới hạn diện tích đất nông nghiệp được phép sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.Hạn điền là từ ghép gốc Hán, ý nghĩa được xác định bằng cách tổng hợp nghĩa của các thành tố, trong đó "hạn" được hiểu là chừng mực, ...
HẠN MỨC BẢO LÃNH
Giới hạn mức cấp bảo lãnh tối đa cho một khách hàng và tổng mức cấp bảo lãnh tối đa so với vốn tự có mà tổ chức tín dụng được phép thực hiện.Hạn mức bảo lãnh chỉ áp dụng đối với tổ chức tín ...
HẠN MỨC TÍN DỤNG
Giới hạn mức cho vay tối đa trong hoạt động của tổ chức tín dụng; số dư nợ cho vay hay là số dư nợ tối đa vào một thời điểm nhất định, thường là ngày cuối quý, cuối năm được quy định trong kế ...
HÀNG CẤM
Hàng hóa bị Nhà nước cấm kinh doanh.Danh mục các hàng hóa loại này không cố định mà có sự thay đổi. Trong danh mục đó có loại hàng cấm có tính chất vĩnh viễn, không thay đổi như các chất ma túy nhưng cũng có loại hàng cấm ...
HÀNG GIẢ
Thứ không có giá trị sử dụng của loại hàng mà nó mang tên (hàng giả về nội dung) hoặc tuy có giá trị sử dụng của loại hàng mang tên nhưng mang nhãn hiệu của cơ sở sản xuất khác nhằm lừa dối khách hàng (hàng giả ...
HÀNG MẪU
Hàng dùng làm mẫu để sản xuất, chế biến, gia công, mua bán.Trong mua bán hàng hóa quốc tế, hàng mẫu là vật làm mẫu cho các hợp đồng mua bán hàng mẫu giữa các bên chủ thể của hợp đồng mua bán ngoại thương. Theo hợp ...
HÀNG THỪA KẾ
Diện những người có quan hệ gần gũi với người để lại di sản thừa kế và cùng được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật.Những người trong diện thừa kế theo pháp luật được phân chia thành ba hàng, được quy định tại Điều 679 ...
HÀNH CHÍNH CÔNG
Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, do các chủ thể được sử dụng quyền lực nhà nước tiến hành để quản lý công việc của Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.Hành chính ...
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
1. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp (ở đây hành chính - tư pháp là cách gọi mang tính quy ước, rút gọn).Theo nghĩa này, hành chính tư pháp gắn chặt với hoạt động tư pháp và quyền tư ...
HÀNH HẠ
Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình làm cho người đó đau đớn về thể xác hoặc khổ sở về tinh thần.Hành vi hành hạ được thực hiện bằng các hình thức dùng sức mạnh thể chất như đánh đập, bắt ...