Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 97 Thuật ngữ

GÁ BẠC
(Hành vi) cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi.Gá bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, tạo điều kiện cho hành vi đánh bạc là hành vi không chỉ ...
GÁN NỢ
Chuyển nghĩa vụ trả nợ của mình đối với người thứ ba sang người có nợ mình hay chuyển giao quyền đòi nợ của mình đối với người thứ ba sang cho người mà mình đang nợ.Gán nợ cũng có thể được hiểu là người có nghĩa ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Hành vi) vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định của sinh hoạt chung xã hội.Hành vi gây rối trật tự công cộng là các hành vi xâm phạm đến con người, ...
GIÁ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người bán sẽ bán chứng khoán.Giá chào bán chứng khoán được thực hiện theo kết quả khớp lệnh (mức giá mua do các thành viên sở giao dịch ...
GIÁ CHÀO MUA CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người mua sẽ mua chứng khoán.Giá chào mua chứng khoán được thực hiện theo kết quả khớp lệnh theo nguyên tắc đấu giá, nghĩa là giá chào mua ...
GIÁ ĐẤT
Số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.Cần phân biệt giá đất do Nhà nước quy định thể hiện bằng Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính ...
GIA ĐÌNH
Tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình,Gia đình Việt ...
GIÁ ĐÓNG CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá đóng cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá. Vì cùng một thời điểm có nhiều người mua, nhiều người bán ...
GIA HẠN
Việc kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định cho khoảng thời gian được xác định là thời hạn đã đến thời điểm kết thúc trong các giao lưu dân sự hoặc trong các quan hệ pháp lý khác.Trong một quan hệ hợp đồng ...
GIA HẠN NỢ
(Việc chủ nợ chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.Gia hạn nợ là quyền của chủ nợ (còn gọi là trái ...
GIA HẠN TÍN DỤNG
(Việc tổ chức tín dụng chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo yêu cầu của bên vay.Gia hạn tín dụng là một hình thức gia hạn nợ. Khoảng thời gian ...
GIÁ MỞ CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá. Do cùng một thời điểm có nhiều người mua, nhiều người bán ...
GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hành động của chủ thể luật quốc tế đồng ý chấp nhận sự ràng buộc với điều ước quốc tế mà chủ thể đó chưa phải là thành viên.Gia nhập điều ước quốc tế chỉ được đặt ra đối với điều ước đa phương cho ...
GIÁ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất được đưa ra công khai trên bảng tại thị trường giao dịch tập trung để mua, bán chứng khoán.Trong thời kỳ sơ khai, giá niêm yết chứng khoán được ghi trên bảng bằng giấy, nay được ...
GIÁ THÚ
Là sự phối hợp giữa nam và nữ nhằm mục đích thiết lập nên một gia đình chính thức, cùng nhau sinh sống, chung thủy, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, sinh đẻ con cái để duy trì nòi giống... Sự phối hợp này nếu tuân ...
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM
Giá trị của đối tượng được bảo hiểm do thỏa thuận mà người chủ sở hữu đối tượng bảo hiểm và công ty bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để xác định phí bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm trả tiền bảo hiểm.Thông thường, ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất được xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.Giá trị quyền sử dụng đất là tiền sử dụng đất mà người sử dụng đã trả cho Nhà nước ...
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI PHẠM
Mức độ thực hiện tội phạm (cố ý) được quy định trong luật: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và phạm tội hoàn thành.Chế định giai đoạn thực hiện tội phạm quy định dấu hiệu của từng giai đoạn và xác định trách ...
GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG
Các khâu, các phần việc khác nhau của quá trình tố tụng.Tùy vào tính chất, nhiệm vụ của mỗi loại hoạt động tố tụng, quá trình tố tụng có thể được chiathành nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ: quá trình tố tụng dân sự được ...
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.Giải pháp được coi là mới nếu nó chưa được bộc lộ công khai trên thế giới dưới bất cứ hình thức nào ...