Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-087903-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: ghi rõ Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng