Thủ tục hành chính: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-087903-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: ghi rõ Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai theo mẫu (NNT tự xác định số thuế phải nộp) và gửi đến Chi cục thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp, chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.
+ Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.
+ Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.
Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.
:

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với tổ chức, mẫu số 01/SDNN
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp áp dụng đối với tổ chức
Tải về
1. Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Thủ tục hành chính liên quan Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Gia Lai

Menu