Hệ thống pháp luật
HIỆU LỰC VĂN BẢN

Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng do Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: Đang cập nhật
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: Đang cập nhật
  • Nơi ban hành: Đang cập nhật
  • Người ký: Đang cập nhật
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
  • Tình trạng hiệu lực: Đang cập nhật
Tải văn bản