Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT
V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống trên trái đất, nhưng những hiểu biết của chúng ta về đại dương còn rất hạn chế so với sự rộng lớn, bao la của đại dương. Các tác động và hậu quả thảm khốc gây ra cho đại dương đang được báo động ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì vậy, với Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024: “Hiu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths) kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm là dịp để Việt Nam khng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển.

Gắn với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian bin”.

Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; mục tiêu phân bổ, quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ bin.

2. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Bin và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Bin và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo; đổi mới phương thức, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

b) Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về quản lý, sử dụng bền vững không gian bin; công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên bin, hải đảo; ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường bin; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học bin, ven bin và hải đảo; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa bin; khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường; hạn chế thấp nhất có thể tác động của thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biến dâng; điều tra, nghiên cứu khoa học về biển, hải đảo phục vụ quản lý, sử dụng bền vững không gian bin, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

c) Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân làm sạch bin, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường... Phát hiện, biu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc quản lý, sử dụng bền vững không gian bin, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường bin và hải đảo.

d) Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyn, xử lý chất thải, rác thải nhựa ven bin và trên các hải đảo; khuyến khích các nghiên cứu về bin, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường bin; tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng ven bin và trên các đảo, hải đảo.

đ) Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tập trung đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Bin và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bin, đảo Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Bin và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 theo địa chỉ: Cục Bin và Hải đảo Việt Nam (số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (http://vasi.gov.vn); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (https://tainguyenmoitruong.gov.vn). Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Lê Tư Ninh, điện thoại: 0979.213.687, email: lemanhninh@gmail.com.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Báo Nhân dân, TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN;
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BHĐVN, TTTTTNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Minh Ngân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT về tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/05/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Lê Minh Ngân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản