Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1189
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thay đổi Chấp hành viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hoặc cơ quan quản lý Thi hành án dân sự cấp trên phải xem xét, quyết định thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không có căn cứ thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng