Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xin cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-139035-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thư số công cộng (dưới dạng điện tử)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng