Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xét đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xét đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-118066-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng