Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận/không xác nhận việc thay đổi bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận/không xác nhận việc thay đổi bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-100448-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng