Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại ở nước ngoài - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại ở nước ngoài - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-034078-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng