Thủ tục hành chính: Xác nhận hợp đồng văn bản về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp- Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hợp đồng văn bản về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp- Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-082125-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng