Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ xin giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất (Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ xác lập hồ sơ xin giao đất của người dân) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ xin giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất (Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ xác lập hồ sơ xin giao đất của người dân) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-097808-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp TP Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân Huyện,Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất,Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (thời gian giải quyết không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng