Thủ tục hành chính: Xác nhận thủ tục xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân tại xã - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thủ tục xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân tại xã - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-097888-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân TP Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng tài nguyên môi trường Thành Phố Cao Lãnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (không tính thời gian lập dự án và công khai niêm yết danh sách theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng