Thủ tục hành chính: Trình tự thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-083460-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Trong ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Nếu hồ sơ nộp sau 15h thì được trả lại vào buổi sáng hôm sau.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng