Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3738 - 82

THẢM CÓI BỆN XUẤT KHẨU - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Platited seagrass carpet for export - Technical requirements

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thảm sản xuất từ cói bện, gồm các loại thảm tròn, chữ nhật, bầu dục, ô vuông (có hoặc không có tết hoa đăng ten).

2. Nguyên liệu dùng để sản xuất thảm cói bện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Dây cói bện làm từ cói chẻ cùng loại, tương đối đồng mầu. Dây cói bện phải có chiều rộng từ 1 đến 1,2cm, dầy từ 0,35 đến 0,5cm và phải có 9 - 10 chỗ xoắn trên 10cm.

Sợi khâu làm từ sợi đay ngâm xe đôi đường kính không quá 0,15 cm, độ săn ít nhất 20 vòng trên 10 cm. Cho phép dùng các loại sợi khác có độ bền tương đương.

3. Kiểu cách kích thước và mầu sắc theo sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

4. Chiều dài chiều rộng hoặc đường kính của thảm cho phép sai số ± 1%.

5. Mặt thảm phải phẳng, các đầu dây cói bên phải để kín vào trong, không được phép lộ trên mặt thảm và ngoài thành thảm. Thảm bầu dục không được lệch méo. Hoa đăng ten phải tương đối đều nhau về kích thước, độ dầy và phải cân ...