Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2982 - 79

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP - MIỆNG BÁT BẰNG THÉP HÀN - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Steel pipes and fittings for water piping - Welded steel sookets - Main dimensions

1. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của miệng bát bằng thép hàn.

2. Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của miệng bát phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng.

3. Kích thước lỗ thông quy ước theo TCVN 2981 - 79.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2980 - 79.