Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3211 : 1979

BÁNH ĐAI THANG HẸP

V - pulleys with Narrow section

Lời nói đầu

TCVN 3211 : 1979 do Viện thiết kế máy công nghiệp - Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

BÁNH ĐAI THANG HẸP

V - pulleys with Narrow section

1. Tiêu chuẩn áp dụng cho các bánh đai dùng loại đai hình thang hẹp theo TCVN 3210 : 1979.

2. Khi thiết kế truyền động bằng đai hình thang các đường kính bánh đai nên quy tròn theo số lớn hơn. Đường kính tính toán bánh đai nhỏ của truyền động không được nhỏ hơn chỉ dẫn trong Bảng 1.

Bảng 1

mm

1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3604:1981 về Bánh đai phẳng