Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3210 : 1979

ĐAI TRUYỀN HÌNH THANG HẸP

V – belts with narrow section

Lời nói đầu

TCVN 3210 : 1979 do Viện thiết kế máy công nghiệp - Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

ĐAI TRUYỀN HÌNH THANG HẸP

V – belts with narrow section

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đai truyền hình thang, vòng liền bằng vải – cao su, dung cho quạt gió của động cơ ô tô, máy kéo và máy liên hợp cũng như dung cho các cơ cấu động khác.

1. Thông số và kích thước cơ bản

1.1. Kích thước mặt cắt của đai, phải theo đúng chỉ dẫn trên Hình 1 và trong Bảng 1.

Bđ – chiều rộng đáy lớn của đai, mm;

Btt – chiều rộng tính toán của đai, mm;

h – chiều cao của đai, mm;

j – góc chêm của đai bằng 400.

Bảng 1

Kích thước tính bằng mm

Ký hiệu mặt cắt

btt

Bđ

h

SPZ

SPA

SPB

8,5

11

14

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3210:1979 về Đai truyền hình thang hẹp

  • Số hiệu: TCVN3210:1979
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/1979
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản