Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3190-79

MÁY ĐIỆN QUAY

PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG

Electric machinery Test methods

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy điện quay.

Tiêu chuẩn không áp dụng cho các máy điện quay dùng trong các phương tiện di động của các ngành vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường không.

Tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử chung cho tất cả các máy điện. Các phương pháp thử phụ thêm có liên quan đến các dạng máy điện riêng biệt (đồng bộ, không đồng bộ và một chiều) được quy định trong các tiêu chuẩn hoặc trong các điều kiện kỹ thuật của các dạng máy điện cụ thể;

Tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử sau đây:

- Đo điện trở cách điện của các cuộn dây đối với vỏ máy và giữa những cuộn dây.

- Đo điện trở các cuộn dây bằng dòng điện một chiều ở trạng thái nguội thực tế.

- Thử máy khi tăng tần số quay.

- Thử cách điện cuộn dây theo độ bền điện đối với các vỏ máy và giữa các cuộn dây và độ bền điện của cách điện giữa các vòng dây.

- Xác định tổn hao và hiệu suất.

- Đo nhiệt độ các bộ phận của máy và nhiệt độ của môi trường ...