Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3184 : 1979

MỠ ĐẶC, PARAFIN, XEREZIN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KIỀM VÀ AXIT TAN TRONG NƯỚC

Greases, parafins and ceresins - Method for the determination of water soluble acid and alkalis

Lời nói đầu

TCVN 3184 : 1979 do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

MỠ ĐẶC, PARAFIN, XEREZIN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KIỀM VÀ AXIT TAN TRONG NƯỚC

Greases, parafins and ceresins - Method for the determination of water soluble acid and alkalis

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định kiềm và axit tan trong nước của mỡ đặc, parafin và xerezin.

1. Dụng cụ và hóa chất

1.1. Dụng cụ

Cốc sứ;

Đũa thủy tinh;

Bếp điện hay đèn cồn;

Bình nón, dung ...