Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3183 : 1979

MỠ CHUYÊN DỤNG - XÁC ĐỊNH NƯỚC TRONG MỠ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

Lubricating oil - Qualitative method of water presence

Lời nói đầu

TCVN 3183 : 1979 do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

MỠ CHUYÊN DỤNG - XÁC ĐỊNH NƯỚC TRONG MỠ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

Lubricating oil - Qualitative method of water presence

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiện lượng nhỏ nước trong mỡ.

Phương pháp tiến hành dựa trên nguyên tắc: làm nóng mỡ ở điều kiện nhất định rồi quan sát để phát hiện sự có mặt của nước.

1. Dụng cụ

Tiến hành thử nghiệm sử dụng các dụng cụ sau:

Ống nghiệm Ø 15 mm đến 18 mm. Cao 150 ...