Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3139:1979

BẢO QUẢN TRE NỨA - PHƯƠNG PHÁP PHÒNG MỌT VÀ MỐC CHO TRÚC

Bamboo preservation - Preventive method against wood destroying fungi and insects for thin bamboo (Phyllostachys)

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

4

 

BẢO QUẢN TRE NỨA - PHƯƠNG PHÁP PHÒNG MỌT VÀ MỐC CHO TRÚC

Bamboo preservation - Preventive method against wood destroying fungi and insects for thin bamboo (Phyllostachys)

Tiêu chuẩn này quy định những phương pháp bảo quản bằng hóa chất cho trúc nguyên cây và các sản phẩm chế biến từ trúc.

1. Quy định chung

1.1. Trúc nguyên cây để dự trữ nếu phải luộc thì xử lý hóa chất ngay sau khi luộc. Nếu không phải luộc thì xử lý trước khi đưa cất trữ vào kho.

1.2. Các sản ...