Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-171550-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng quá cảnh đã được doanh nghiệp chuyển phát nhanh xuất trình cơ quan hải quan
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận thông quan
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng