Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 12-NL/TT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ VÀ PHỤ CẤP CHO CÁC ĐỘI ĐIỀU TRA RỪNG

Căn cứ sắc lệnh số 76-NL ngày  20-05-1950 và sắc lệnh số 77-SL ngày 22-05-1950 của Chủ tịch Chính phủ ban hành quy chế công chức và quy chế công nhân giúp việc Chính phủ và nghị định số 58-NĐ/LB ngày 30-04-1956 của Liên bộ Lao động – Tài chính - Nội vụ quy định chế độ phụ cấp trang bị cho các đội điều tra rừng;

Qua thực tế hai năm áp dụng và dựa theo tinh thần phát triển công tác, Bộ quy định chế độ cho các đội điều tra rừng từ trung ương đến địa phương như sau:

Điều 1. - Phụ cấp khu vực: Các cán bộ và công nhân viên đội điều tra rừng kể cả công nhân tuyển theo hợp đồng công tác thuộc khu vực nào thì được hưởng phụ cấp khu vực nơi ấy.

Điều 2. – Tiêu chuẩn thuốc phòng và chữa bệnh: Tất cả cán bộ công nhân viên (kể cả tuyển theo hợp đồng) công tác trong các đội điều tra rừng đều được hưởng tiêu chuẩn thuốc phòng và chữa bệnh tính theo đầu người là 11.000đ một năm và thanh toán theo thực chi cho số người và thời gian công tác.

Điều 3. – Trang bị cho các đội điều tra rừng (tiêu chuẩn mỗi đội 42 người ).

a) Về đời sống tập thể:

- 3 nồi nấu cơm (cở nồi nấu 15 người ăn)

- 6 nồi nấu thức ăn

- 6 thau đựng thức ăn

- 3 vá múc canh

- 6 thìa

- 1 đôi thùng gánh nước

(anh em tuyển theo hợp đồng được ăn uống chung trong tập thể).

b) Về cá nhân:

- 1 võng ngủ rừng (2m50 kaki khổ đôi)

- 1 áo đi mưa ngắn cả mũ

- 1 bi-đông đựng nước uống

- 2 thước nylon (để cắm trại ngủ)

- 2 đôi giầy vải

- 3 đôi tất dùng trong 1 năm

- 3 đôi xà-cạp

Tiêu chuẩn này chỉ cấp phát cho cán bộ và công nhân viên trong biên chế, riêng anh em tuyển theo hợp đồng thì tự túc để dùng, cơ quan không cho mượn.

Điều 4. Trang bị dụng cụ y tá:

- 2 ống tiêm (2cc và 5cc)

- 8 kim tiêm các loại

- 1 kìm Kocher

- Ống cặp nhiệt độ

- 1 kéo cắt băng

- 1 soong nấu ống tiêm

- 1 xắc-cốt đựng dụng cụ.

Điêu 5. Những trang bị về đời sống tập thể, về cá nhân và dụng cụ y tá do Bộ, Khu và Ty mua sắm và cấp cho đội điều tra rừng sử dụng trong khi đi làm việc và xem như tài sản quốc gia, khi nào không sử dụng nữa sẽ giao lại cho cơ quan.

Điều 6. Phụ cấp những ngày lưu động trong rừng:

Cán bộ công nhân viên trong biên chế được hưởng một khoản phụ cấp cho những ngày thực sự công tác trong rừng như sau:

- Một ngày: 300 đồng

- Nửa ngày: 150 đồng

- Đi lưu động trong rừng trên bốn giờ đến tám giờ tính một ngày.

- Đi lưu động từ hai giờ đến bốn giờ tính nửa ngày.

Anh em tuyển theo hợp đồng không được hưởng khoản phụ cấp này.

Điều 7. - Tuyển theo hợp đồng công nhân làm công tác trong đội điều tra rừng:

Vì nhu cầu công tác, các đội điều tra rừng ở Bộ hay Khu và các tổ điều tra rừng ở Ty được tuyển theo hợp đồng một số công nhân viên và hưởng lương và chế độ như sau:

1) Lương: Có hai mức lương:

34.000 đồng một tháng cho người mới tuyển theo hợp đồng.

36.000 đồng một tháng cho những người đã tuyển trên ba tháng và làm việc có một năng suất tương đương bậc 1 của thang lương đội điều tra rừng (38.000 đồng).

2) Các quyền lợi khác:

a) Tiêu chuẩn thuốc phòng bệnh và chữa bệnh, anh em tuyển theo hợp đồng được hưởng theo điều 2 đã quy định. Trường hợp ốm nặng cơ quan sẽ giới thiệu và đưa anh em đi bệnh viện nhân dân, tốn phí đi đường do cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán, đến bệnh viện anh em sẽ hưởng theo chế độ bệnh viện có, cơ quan không đài thọ viện phí.

b) Cước phí khi chuyển đơn vị từ khu rừng này sang khu rừng khác, anh em sẽ được hưởng thanh toán tiền tàu xe đi đường (nếu có).

c) Anh em tuyển theo hợp đồng được hưởng khoản phụ cấp khu vực như ở điều 1.

d) Anh em tuyển theo hợp đồng được tổ chức ăn uống chung trong tập thể đội điều tra rừng.

Thông tư này được bắt đầu thi hành từ ngày chính thức ban hành, các chế độ điều tra rừng này thống nhất thi hành theo thông tư này.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tạo