Thủ tục hành chính: Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-150885-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 7ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng