Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 266/TB-KĐHQ ngày 20/4/2018 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tôn mạ màu, dạng cuộn, kích thước dày 0.8mm x rộng 1219mm, dùng để thi công nhà xưởng, hàng mới 100% (mục 02 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hallim Precision vina

Địa chỉ: số 13, Tổ 61, tập thể Sở địa chính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 0102879245.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10184462740/E13 ngày 31/1/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý các KCN Yên Phong - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0.019% tính theo trọng lượng, được cán phẳng, dạng cuộn, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chiều rộng trên 600mm, chiều dày 0.8mm, 2 mặt được sơn

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0.019% tính theo trọng lượng, được cán phẳng, dạng cuộn, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chiều rộng trên 600mm, chiều dày 0.8mm, 2 mặt được sơn

thuộc Nhóm 72.10 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm 7210.70 “- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic”, phân nhóm “- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm”, mã số 7210.70.11 “- - - Được sơn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Quản lý các KCN Yên Phong - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Hallim Precision vina (Đ/c: số 13, Tổ 61, tập thể Sở địa chính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái