Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI KIỂM TRA DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Dự án). Tham gia buổi kiểm tra có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Nhà đầu tư Dự án báo cáo về tình hình triển khai Dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như sau:

I. Việc đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, hình thành tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ và tiếp tục triển khai đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy hoạch để giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1A, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong thời gian qua (từ tháng 3 năm 2019 đến nay), với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng với Nhà đầu tư Dự án tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án; hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng theo đúng tiến độ Dự án, hoàn thành 60% khối lượng công trình (gấp 6 lần khối lượng thực hiện của 10 năm trước).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Nhà đầu tư Dự án, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ngân hàng tài trợ vốn, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nỗ lực triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, cùng với đó là tình trạng hạn mặn, khan hiếm vật liệu nhưng Nhà đầu tư Dự án đã quản lý tốt công trường, đưa Dự án vượt qua mốc khó khăn nhất là gia tải trên nền đất yếu và đang triển khai đồng bộ các hạng mục trên toàn công trình.

Tuy nhiên, khối lượng công việc của Dự án còn rất lớn; việc thi công xây dựng trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, Nhà đầu tư Dự án và các đơn vị có liên quan phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng được tiến độ đã đề ra.

II. Để đảm bảo mục tiêu thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong năm 2020 và hoàn thành trong năm 2021 nhằm kết nối đồng bộ, hiệu quả toàn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau theo quy hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

- Cùng với Nhà đầu tư Dự án, Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công và các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ Dự án; kiểm soát chặt chẽ chất lượng xây dựng, an toàn công trình (kể cả trong giai đoạn thi công và vận hành sau này); bảo đảm an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đánh giá nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021; thống nhất với Nhà đầu tư Dự án, phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận trong trường hợp xảy ra ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải

- Sớm thống nhất với Nhà đầu tư Dự án và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về vị trí trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ Dự án đầu tư xây dựng Cầu Mỹ Thuận 2 (khởi công gói thầu phần cầu chính trong tháng 8 năm 2020) và Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (khởi công trong tháng 12 năm 2020); đảm bảo kết nối đồng bộ với tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

- Ưu tiên nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 kết hợp đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư nhằm hoàn chỉnh tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau.

3. Nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối an toàn (cả trong giai đoạn thi công Dự án và vận hành công trình); thông tuyến trong tháng 12 năm 2020, hoàn thành trong năm 2021 theo đúng cam kết với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tài trợ tín dụng cho Dự án tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Nhà đầu tư giải ngân vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án.

5. Việc triển khai thu phí tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương là hết sức cần thiết (như ý kiến của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long); yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, cùng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1100/VPCP-CN ngày 23 tháng 4 năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 8 năm 2020 (trong đó có xem xét việc quản lý, khai thác tuyến đường theo phương thức PPP), bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan. Bộ nào để chậm trễ, gây thất thoát ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo việc này để trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 có văn bản của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẩn trương họp để phân công rõ việc này).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau;
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN;
- Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN. pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 275/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 275/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 06/08/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản