Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/TB-UBND

Quận 8, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/V TRANG MẠNG INTERNET ĐƯA TIN GIỚI THIỆU, QUẢNG CÁO VỀ MỘT DỰ ÁN NHÀ Ở (TÊN GỌI HARBOR CITY) TẠI KHU VỰC CẢNG PHÚ ĐỊNH

Trong thời gian vừa qua, một số trang mạng internet đưa tin giới thiệu, quảng cáo về một dự án nhà ở (tên gọi Harbor City) tại khu vực Cảng Phú Định, Phường 16, Quận 8 ([1]),

Nhận thấy các thông tin nêu trên không chính xác, có khả năng gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức có quan tâm, Ủy ban nhân dân Quận 8 có thông báo chính thức như sau:

Thông tin về Khu Cảng sông Phú Định, Phường 16, Quận 8:

1. Vị trí Khu Cảng sông Phú Định, Phường 16, Quận 8 như sau:

- Phía Đông giáp

- Phía Tây

- Phía Nam

- Phía Bắc giáp

: đường dây 500KV và đường Hồ Học Lãm;

: giáp xã Tân Kiên huyện Bình Chánh;

: Sông Bến Lức;

: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và phường An Lạc, Quận Bình Tân.

Tổng diện tích Khu Cảng sông Phú Định khoảng 64,48ha.

2. Pháp lý sử dụng đất và quy hoạch Khu Cảng sông Phú Định, Phường 16:

Thủ tướng Chính phủ cho Cảng Sông thành phố thuê 64,7921 ha đất tại Phường 16 Quận 8 để xây dựng cảng sông Phú Định theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001, thời hạn thuê đất là 50 năm; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2007: Tách 04ha trong tổng diện tích 64,9646ha để xây dựng khu tái định cư tại chỗ cảng sông Phú Định,

Quyết định số 5651/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Quận 8 đến năm 2020; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư Phường 16 Quận 8 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013, mục đích sử dụng đất của khu đất Cảng sông Phú Định là kho bãi - hạ tầng kỹ thuật;

Khu Cảng sông Phú Định quy mô 60,3996ha có mục đích sử dụng đất là đất xây dựng cảng (kho bãi - hạ tầng kỹ thuật), hình thức sử dụng đất là thuê đất 50 năm;

3. Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000:

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan xem xét, đề xuất điều chỉnh quy mô xây dựng Cảng sông Phú Định theo hướng ưu tiên dành một phân quỹ đất để phục vụ phương án kêu gọi đầu tư cho giao thông, kết hợp với tuyến đường Vành đai 2 tại Thông báo số 324/TB-VP ngày 05 tháng 5 năm 2014; Thông báo số 539/TB-VP ngày 07 tháng 7 năm 2014 và Văn bản số 5219/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 9 năm 2015. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận 8 lập thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại khu vực Cảng sông Phú Định.

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại các Quyết định:

+ Quyết định số 6737/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại khu vực Cảng sông Phú Định (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông);

+ Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại khu vực Cảng sông Phú Định (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

+ Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại khu vực Cảng sông Phú Định; Khu Cảng sông Phú Định có diện tích 64,96ha, với cơ cấu chính như sau:

- Đất công nghiệp - kho tàng - bến bãi    : 6,04ha

- Đất phức hợp (có chức năng ở)           : 44,04ha

- Đất khu tái định cư cảng sông             : 4,02ha

- Đất sông rạch, đất khác                       : 10,89ha

Qua rà soát trình tự thủ tục lập thẩm định, trình phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 về hủy bỏ các Quyết định số 6737/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông), Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) và Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại khu vực Cảng sông Phú Định,

Như vậy, việc điều chỉnh quy hoạch nêu trên đã được hủy bỏ, chức năng sử dụng đất hiện nay của Cảng sông Phú Định (quy mô 60,3996ha) là đất xây dựng cảng (kho bãi - hạ tầng kỹ thuật).

4. Hiện trạng hiện nay tại Khu Cảng sông Phú Định:

Hiện trạng hiện nay tại Khu Cảng sông Phú Định, Phường 16, Quận 8 là cầu cảng, khu kho phục vụ cảng (khoảng 6,04ha) và diện tích còn lại là đất trống, chưa đầu tư xây dựng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố không có chấp thuận chủ trương đầu tư cho Tập đoàn Novaland tại khu vực Cảng Phú Định nêu trên cũng như trên địa bàn Quận 8.

Việc một số trang mạng internet đưa tin giới thiệu, quảng cáo về một dự án nhà ở (tên gọi Harbor City) trên địa bàn Quận 8 tại khu vực Cảng Phú Định, Phường 16, Quận 8: Không đúng thực tế. Mọi hành vi quảng cáo; rao bán nhà, đất dự án Khu đô thị tại Dự án này là bất hợp pháp.

Trên đây là thông báo chính thức về khu đất Cảng sông Phú Định, Phường 16 Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo đến cá nhân, tổ chức được rõ./.

 


Nơi nhận:
- TT: QU-UBND Q8 (b/cáo);
- P: QLĐT; TN-MT Q8;
- UBND 16 phường;
- Trang thông tin điện tử Q8;
- VP (C,PVP, Nghĩa);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Tú

 ([1]) 1. Trên trang cafeland.vn, đăng tin:

Tại Mục: "Khu đô thị Harbor City

Tọa lạc tại tuyến đường Hồ Học Lãm, khu vực Cảng Phú Định, Quận 8, TP.HCM, Khu đô thị Harbor City có vị trí giao thông thuận lợi, từ dự án có thể dễ dàng đi qua các Quận 5,6,7,8, Tân Bình, Tân Phú nhanh chóng.

Thông tin nhanh Harbor City

Dự án: Harbor City

Tổng diện tích: 60ha

Vị trí: Hồ Học Lãm - Cảng Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Loại hình: Nhà phố, biệt thự

Ngày khởi công: Tháng 4/2016 (động thổ)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland”.

2. Trên trang https://bds-giatot.com, đăng tin:

Tại Mục: “Bán nhà phố 5 x16 dự án harbor city tại Quận 8

Hiện tại dự án đang bắt đầu nhận giữ chỗ 20tr/căn và có chương trình chiết khấu 5 -12% dành cho 200 khách hàng đầu tiên.

MỞ BÁN ĐỢT 1 ĐÔ THỊ HARBOR CITY ƯU ĐÃI TỐT NHẤT_GIÁ BÁN TỐT NHẤT_VỊ TRÍ ĐẸP NHẤT

+ Ngay tại bến cảng Phú Định, có mặt tiền đường Hồ Ngọc Lãm

+ Diện tích đa dạng: 5 x 16, 5 x 17, 5 x 18, 5 x 20, 5 x 22m2

+ Giao nhà hoàn thiện - thiết bị vệ sinh cao cấp

+ Trả góp không lãi suất, thanh toán mỗi tháng 2%

+ Ngân hàng hỗ trợ 70% lên đến 20 năm với lãi suất ưu đãi

Địa chỉ: Số 14 đường số 1 Hồ Ngọc Lãm, Phường 16, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh”

3. Trên trang https://batdongsanhungthinh.com.vn, đăng tin:

Tại Mục: “Dự án Harbor City Novaland Quận 8/Bảng giá-Chính sách từ chủ đầu tư.

Dự án Harbor City Quận 8 là dự án nhà phố, biệt thự được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Novaland

I. Tổng quan dự án nhà phố - Biệt thự Harbor City Quận 8

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland.

Tên chính thức Dự án: Harbor City

Quy mô: 50ha

Vị trí: Hồ Học Lãm - Cng Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Loại hình: Biệt thự song lập - Biệt thự đơn lập - Nhà phố thương mại - Nhà phố sân vườn...”