Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/UBND-QLĐT
V/v liên quan đến quảng cáo dự án Sunshine Continental Quận 10 và tuyến phố đi bộ mua sắm, ẩm thực tại giao lộ đường Thành Thái và đường Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10

Quận 10, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực thuộc Quận 10;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 Phường Quận 10;

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội (https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/trien-khai-tuyen-pho-mua-sam-hang-sang-dai-hon-200m-tai-trung-tam-quan-10-1325604.html; https://vnexpress.net/pho-mua-sam-hang-hieu-tai-trung-tam-quan-10-tp-hcm-4216628.html; https://batdongsanexpress.vn/sunshine-continental-quan-10.html; https://www.sunshinesaigon.com.vn/sunshine-continental-quan-10/ và https://sunshine-continental.southernhomes.asia/?gclid...) đã đăng thông tin liên quan đến nội dung quảng cáo mở bán dự án Sunshine Continental Quận 10, vị trí mặt tiền đường Thành Thái và đường Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10, chủ đầu tư là Tập đoàn Sunshine Group, để giới thiệu, quảng cáo, rao bán sản phẩm căn hộ, văn phòng, biệt thự, nhà phố cho các nhà đầu tư và thông tin triển khai tuyến phố mua sắm hạng sang dài hơn 200m tại trung tâm Quận 10 với nội dung “Tập đoàn Sunshine vừa công bố ra thị trường tuyến phố đi bộ mua sắm và ẩm thực dài hơn 200m tại trung tâm Quận 10. Tuyến phố đi bộ mua sắm và ẩm thực hơn 200m thuộc khối để dự án Sunshine Continental, nằm ngay giao lộ đường Thành Thái và Tô Hiến Thành, bao gồm hàng chục shophouse đẳng cấp, …”.

Qua công tác quản lý tại địa phương, hiện nay Ủy ban nhân dân Quận 10 chưa nhận được pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án căn hộ Sunshine Continental Quận 10 tại khu đất số 332 đường Tô Hiến Thành và chủ trương triển khai tuyến phố đi bộ mua sắm và ẩm thực tại giao lộ đường Thành Thái và Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10. Do vậy, nhằm góp phần ngăn chặn các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư dự án xây dựng và quảng cáo tuyến phố đi bộ mua sắm và ẩm thực không đúng quy định, giảm thiểu các thiệt hại, không để phát sinh tình trạng lôi kéo, phát triển khách hàng, nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân Quận 10 có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực thuộc Quận, Ủy ban nhân dân 15 Phường tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân được biết về các hoạt động đầu tư dự án xây dựng căn hộ Sunshine Continental Quận 10 tại khu đất số 332 đường Tô Hiến Thành và tuyến phố đi bộ mua sắm và ẩm thực tại giao lộ đường Thành Thái - Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10 nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tránh thiệt hại về tài sản khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng tài sản các nhà phố tại khu đất nêu trên.

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Công an Quận 10 và Ủy ban nhân dân Phường 14 cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các hoạt động quảng cáo về tuyến phố đi bộ mua sắm, ẩm thực, đầu tư, mua bán, sang nhượng tài sản các nhà phố tại giao lộ đường Thành Thái và đường Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10, trong đó lưu ý 02 bài báo điện tử của Báo Thanh niên và Báo Vnexpress.net vào ngày 06/01/2021 để tham mưu xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 10 để xem xét chỉ đạo.

3. Giao Phòng Quản lý đô thị tổ chức làm việc với chủ đầu tư dự án tại khu đất số 332 đường Tô Hiến Thành, Phường 14 Quận 10 để nắm bắt thông tin quảng cáo nêu trên, kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất xử lý theo quy định.

4. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cập nhật thông tin này lên trang thông tin điện tử của Quận 10 để công khai cho nhân dân được biết.

Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân Quận 10 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Xây dựng (để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để báo cáo);
- Thường trực Quận ủy Q.10 (để báo cáo);
- Thường trực HĐND Q.10 (để báo cáo);
- Các Ban xây dựng Đảng (để biết);
- UBND Q.10: CT, các PCT;
- VP Quận ủy Q.10;
- VP.HĐND-UBND Q.10;
- Lưu: VT.lmkhoi.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Nga