Thủ tục hành chính: Thẩm tra đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-268396-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng