Thủ tục hành chính: Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-104518-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Hộ chiếu – Thị thực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu phổ thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng