Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại công an cấp tỉnh - Bộ Công an

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCA-002570-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công an
Lĩnh vực: Hộ chiếu – Thị thực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu phổ thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng