Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2105/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 302/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 83 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2105/QĐ-CTN ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Hoàng, Hoàng Mai Simone, sinh ngày 13/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr.2, 08393 Meerane

Giới tính: Nữ

2. Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 14/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Essenerstr.23, 10555 Berlin

Giới tính: Nữ

3. Hứa Thị Thái Lan, sinh ngày 20/7/1987 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Wonnichstr.51, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 04/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Straße deẻ Einheit 7, 14806 Bad Belzig

Giới tính: Nam

5. Lương Thu Bình Franziska, sinh ngày 04/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Max-Sens-Platz 2, 39261 Zerbst

Giới tính: Nữ

6. Vũ Phương Thảo, sinh ngày 22/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktgasse 2, 01662 Meißen

Giới tính: Nữ

7. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 10/6/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hauptstr. 461, 26689 Apen

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương, sinh ngày 16/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 461, 26689 Apen

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Hanna Ngọc Thảo, sinh ngày 26/5/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 461, 26689 Apen

Giới tính: Nữ

10. Cù Mạnh Linh, sinh ngày 24/3/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heidestr. 11a, 01987 Schwarzheide

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 02/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bänschstr. 92, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

12. Lê Minh Nội, sinh ngày 18/8/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Müllritterweg 4A, 83324 Ruhpolding

Giới tính: Nam

13. Trần Văn Hải, sinh ngày 19/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fleischmannplatz 1, 90419 Nürnberg

Giới tính: Nam

14. Trịnh Quang, sinh ngày 23/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Baustr. 13, 17291 Prenzlau

Giới tính: Nam

15. Trịnh Trần Huyền Trang, sinh ngày 12/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Baustr. 13, 17291 Prenzlau

Giới tính: Nữ

16. Lê Đoàn Thiên Kim, sinh ngày 31/01/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Talstr. 17, 07545 Gera

Giới tính: Nữ

17. Nguyen, Pham Philip, sinh ngày 06/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenhofstraße 16, 28237 Bremen

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Ngọc Hằng, sinh ngày 09/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 2, 40599 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Mi Mi Hà, sinh ngày 27/3/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 2, 40599 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 25/10/1994 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Alexander-V-Humboldt-Str. 37, 03222 Lübbenau

Giới tính: Nam

21. Đào Kiều Anh, sinh ngày 12/12/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hausteich 2, 23843 Bad Oldesloe

Giới tính: Nữ

22. Trương Thanh Tùng, sinh ngày 08/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schalkhausserstr. 86A, 90453 Nürnberg

Giới tính: Nam

23. Đinh Dạ Quỳnh, sinh ngày 03/02/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schalkhausserstr. 86A, 90453 Nürnberg

Giới tính: Nữ

24. Trương Sao La, sinh ngày 19/02/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schalkhausserstr. 86A, 90453 Nürnberg

Giới tính: Nữ

25. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 04/3/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrichstr. 14, 78464 Konstanz

Giới tính: Nam

26. Vũ Quỳnh Hương, sinh ngày 04/10/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hainholzer Damm 63, 25337 Elmshorn

Giới tính: Nữ

27. Vũ Hải Long, sinh ngày 08/9/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hainholzer Damm 63, 25337 Elmshorn

Giới tính: Nam

28. Quách Sơn, sinh ngày 23/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jakobstr. 13, 06618 Naumburg

Giới tính: Nam

29. Ngô Nguyễn Lyly, sinh ngày 21/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emsteker Str. 69, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

30. Ngô Ngọc Duy, sinh ngày 24/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emsteker Str. 69, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Thị Tuyết Oanh, sinh ngày 02/9/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Am Speicher 24, 41844 Wegberg

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Nữ Kiên, sinh ngày 31/5/1967 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Stöckhardtstr. 36, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

33. Dương Hoàng Mỹ, sinh ngày 25/8/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Scharnhörnstr. 4, 26419 Schortens

Giới tính: Nữ

34. Phương Thu, sinh ngày 10/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heinigstr. 47, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

35. Đỗ Xuân Khang, sinh ngày 23/4/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reichenbacher Str. 69, 02827 Görtzlittz

Giới tính: Nam

36. Vũ Ngọc Vượng, sinh ngày 02/02/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kienitzen Str. 33, 12053 Berlin

Giới tính: Nam

37. Vũ Ngọc Đức, sinh ngày 27/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kienitzen Str. 33, 12053 Berlin

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 31/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Robert-Schumann-Weg 12, 33102 Paderborn

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 30/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: BoxhagenerStr. 86, 10245 Berlin

Giới tính: Nam

40. Phạm Thị Thu Thảo, sinh ngày 12/12/1992 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kleekamp 1, 22339 Hamburg

Giới tính: Nữ

41. Ngô Thúy Nga, sinh ngày 19/7/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schillingstr. 11, 13403 Berlin

Giới tính: Nữ

42. Tăng Ánh Hồng, sinh ngày 02/4/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wildenowstr. 17, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Đình Quang, sinh ngày 03/10/1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Landsberger Allee 307, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

44. Tạ Kim Nhung, sinh ngày 03/01/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wönnichstr. 40, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Lê Thu Trang, sinh ngày 10/4/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bartherstr. 15, 18437 Stralsund

Giới tính: Nữ

46. Lê Văn Hiển, sinh ngày 13/01/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Sulingerstr. 8, 49088 Osnabrück

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Thị Luân, sinh ngày 17/10/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sulingerstr. 8, 49088 Osnabrück

Giới tính: Nữ

48. Lê Thanh Hằng, sinh ngày 27/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sulingerstr. 8, 49088 Osnabrück

Giới tính: Nữ

49. Lê Hoàng Nam, sinh ngày 10/01/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sulingerstr. 8, 49088 Osnabrück

Giới tính: Nam

50. Trịnh Tấn Toàn, sinh ngày 29/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 4, 26548 Nordeney

Giới tính: Nam

51. Hà Phương Anh, sinh ngày 25/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 120, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Vũ Yên Chi, sinh ngày 19/01/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Heideweg 23A, 21629 Neu Wulmstorf

Giới tính: Nữ

53. Phùng Thị Trang, sinh ngày 20/9/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reeperbahn 160, 20359 Hamburg

Giới tính: Nữ

54. Phạm Thị Hương, sinh ngày 29/12/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Langestr. 3, 38448 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

55. Đặng Duy Hiền, sinh ngày 27/11/1964 tại Nam Định

Hiện trú tại: Langestr. 3, 38448 Wolfsburg

Giới tính: Nam

56. Trương Tuyết Linh, sinh ngày 01/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zschopauer Str. 188, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nữ

57. Trần Thành Tâm, sinh ngày 02/02/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fuhlsbüttlerstr. 238b, 22307 Hamburg

Giới tính: Nam

58. Phạm Thị Quyên (Slepitschka Quyên), sinh ngày 13/02/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Mittelstr. 19, 06886 Lutherstadt

Giới tính: Nữ

59. Slepitschka Thomas, sinh ngày 13/8/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittelstr. 19, 06886 Lutherstadt

Giới tính: Nam

60. Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 11/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mathilden Str. 4, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

61. Lã Minh Thúy, sinh ngày 22/4/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hohestr. 127, 01187 Dresden

Giới tính: Nữ

62. Dương Thế Liệu, sinh ngày 13/9/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kufürstenstr. 82, 10787 Berlin

Giới tính: Nam

63. Vũ Ngọc Minh, sinh ngày 29/7/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 120, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Nam Cường, sinh ngày 27/7/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Roßweiner Str. 6, 04720 Döbeln

Giới tính: Nam

65. Đặng Phi Long, sinh ngày 28/01/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kieler Str. 23, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nam

66. Lê Thị Vân Khanh, sinh ngày 26/01/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Cranachstr. 2, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

67. Bùi Gia Bảo, sinh ngày 28/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hügel Str. 2, 49205 Hasbergen

Giới tính: Nữ

68. Lâm Ngọc Châu, sinh ngày 21/8/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Derendinger Str. 80, 72072 Tübingen

Giới tính: Nam

69. Vũ Thị Thanh Huyền, sinh ngày 19/01/1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Yorckstr. 54, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nữ

70. Phan Ngọc Gia Kiệm, sinh ngày 23/5/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Stetten Gasse 38, 79540 Lörrach

Giới tính: Nam

71. Đinh Văn Nguồn, sinh ngày 18/9/1950 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sielstr. 28, 26506 Norden

Giới tính: Nam

72. Lê Đức Minh, sinh ngày 14/5/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ferdinand Str. 12, 21614 Buxtehude

Giới tính: Nam

73. Nguyễn Thị Huyền Trinh, sinh ngày 30/5/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nürnbergerstr. 141, 70374 Stuttgart

Giới tính: Nữ

74. Lê Phước Thiên Vương, sinh ngày 30/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Klosterkoppel 8, 25436 Uetersen

Giới tính: Nam

75. Vũ Thị Thu Hằng, sinh ngày 20/12/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kirchlinden 38, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

76. Lê Thị Thanh Lan, sinh ngày 21/12/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Bruchtor 3, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

77. Lê Thế Anh, sinh ngày 15/4/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Bruchtor 3, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

78. Lê Thùy Linh, sinh ngày 20/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Bruchtor 3, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

79. Vũ Trần Thanh An, sinh ngày 06/5/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hombergerstr. 117b, 47441 Moers

Giới tính: Nữ

80. Phan Lê Thành Hưng, sinh ngày 13/04/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Havemannstr. 27, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

81. Ngô Minh Philipp, sinh ngày 05/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Raberstr. 39, 06844 Dessau

Giới tính: Nam

82. Chu Anh Huy, sinh ngày 19/12/1999 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 7, 12305 Berlin

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 28/6/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Aschaffenburger Str. 24, 63773 Goldbach.

Giới tính: Nam