Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 188/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 188/2003/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI ASEAN 2004

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Để thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam đã cam kết với ASEAN về tổ chức Hội chợ Thương mại luân phiên; nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội chợ Thương mại ASEAN 2004 (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội chợ ASEAN) do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển làm Phó Trưởng ban thường trực và các thành viên gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy,

2. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp,

3. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan,

4. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Trung Thành,

5. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Chiến Thắng,

6. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Hoàng Đức Chính,

7. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng,

8. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Nguyễn Xuân Chuẩn,

9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ,

10. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Quang,

11. Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn,

12. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Lê Đình Đạo,

13. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội chợ ASEAN có nhiệm vụ chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương có liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội chợ Thương mại ASEAN năm 2004 tại Hà Nội,

Điều 3. Bộ phận thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội chợ ASEAN là Cục xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia quyết định việc phân công các vụ, các đơn vị trực thuộc và cán bộ của Bộ Thương mại tăng cường cho bộ phận thường trực trong thời gian chuẩn bị và diễn ra hội chợ.

Điều 4. Ban chỉ đạo Quốc gia về Hội chợ ASEAN gồm 5 tiểu ban:

- Tiểu ban nội dung do Bộ Thương mại chủ trì,

- Tiểu ban thông tin và tuyên truyền do Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì,

- Tiểu ban tài chính và cơ sở hạ tầng do Bộ Tài chính chủ trì,

- Tiểu ban lễ tân do Bộ Ngoại giao chủ trì,

- Tiểu ban an ninh do Bộ Công an chủ trì.

Điều 5. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội chợ ASEAN làm việc từ ngày ký Quyết định này cho đến khi kết thúc hội chợ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các cơ quan có tên nêu tại Điều 1 khẩn trương thành lập các tiểu ban để kịp triển khai các công việc cần thiết.

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có tên nêu tại Điều 1 và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)