Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN TẠI PHIÊN HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI ASEAN 2004

Ngày 10 tháng 5 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về tổ chức Hội chợ thương mại ASEAN 2004 (ATF - 2004). Sau khi nghe báo cáo của Bộ Thương mại và kiến nghị của các Bộ, cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia về ATF-2004, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc tổ chức Hội chợ thương mại ASEAN 2004 (ATF-2004) là nghĩa vụ của Việt Nam đã cam kết với ASEAN. Do thời gian diễn ra hội chợ trùng với thời gian của Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM5) nên ta linh hoạt kết hợp với Hội nghị ASEAN để xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư với cả Châu Âu. Để tổ chức thành công, ta xác định nguyên tắc: lấy Hội chợ AFT - 2004 làm nòng cốt có mời sự tham gia của các doanh nghiệp Châu Âu.

- Giao Bộ Thương mại nghiên cứu việc tổ chức một hội thảo về “hợp tác Á - Âu” và bổ sung một số nội dung hợp tác Á - Âu  vào chương trình hoạt động của hội chợ.

- Đồng ý với biểu tượng (logo) của Hội chợ ATF - 2004 do Bộ Thương mại đề nghị, Bộ Thương mại tìm hình thức thích hợp để giải thích, quảng bá ý nghĩa của logo được chọn với những người quan tâm.

2. Đồng ý thành lập Ban Tổ chức Hội chợ ATF-2004 do lãnh đạo Bộ Thương mại làm Trưởng ban.

3. Quyết định chọn Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam làm địa điểm tổ chức hội chợ. Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam triển khai ngay các công việc thiền thiết: nâng cấp, duy trì bảo dưỡng, cải tạo hoặc xây dựng mới (nếu thấy cần thiết) đối với hạng mục không đủ tiêu chuẩn tại Trung tâm triển lãm, bảo đảm đủ diện tích mặt bằng trưng bày hàng hoá, dịch vụ; các công trình liên quan... công việc này phải được hoàn thành trước 01 tháng 9 năm 2004 để kịp bàn giao cho Ban Tổ chức hội chợ.

4. Về việc mời doanh nghiệp tham gia hội chợ, giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Thủy sản, Tổng cục Du lịch... sớm vận động các doanh nghiệp tiêu biểu trong nước có thương hiệu uy tín tham gia hội chợ (không phân biệt thành phần kinh tế, chú ý các vùng, miền); có mời cả một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Đối với doanh nghiệp ngoài nước, ngoài việc giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vận động, mời bằng các hình thức: giấy mời, thư điện tử, tele, fax... đề nghị Bộ Thương mại giao các thương vụ của ta ở nước ngoài; các tổ chức xúc tiến thương mại vận động các doanh nghiệp tham gia, nhất là các doanh nghiệp lớn.

5. Về kinh phí, giao Bộ Thương mại làm đầu mối tổng hợp, các Bộ, cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo ATF - 2004 khẩn trương lập và gửi dự toán kinh phí chi tiết về Bộ Thương mại để tổng hợp và làm việc với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước mắt, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tạm ứng đợt đầu cho các tiểu ban của Ban Chỉ đạo ATF- 2004 để các tiểu ban kịp triển khai các công việc cần thiết. Bộ Tài chính sớm gửi văn bản hướng dẫn chi tiêu tới các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo ATF-2004.

6. Bộ Văn hoá - Thông tin, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại có kế hoạch triển khai ngay công tác thông tin - tuyên truyền, quảng bá cho hội chợ, kết hợp quảng bá thương mại với đầu tư, du lịch. Chú ý vận động tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

7. Về công tác bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, do hội chợ diễn ra trùng với thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 5 nên ta càng phải đề cao cảnh giác. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 5 sẽ có buổi làm việc riêng với Bộ Công an về công tác này.

8. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương trình phương án đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan thành phố theo tinh thần công văn số 2076/VPCP-QHQT ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ.

9. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về hội chợ ATF - 2004 thay mặt Thưởng ban trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ các công việc có liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức hội chợ. Trong quá trình chuẩn bị nếu phát sinh vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền mới xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy