Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2001
(HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5, TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 18/7/2001)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi);

Căn cứ Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2001 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2001;

Sau khi nghe ý kiến của Uỷ ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, thuyết trình của các Ban, ý kiến của đại biểu HĐND thành phố.

QUYẾT NGHỊ

I/ KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2001:

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2001, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, 6 tháng qua, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn tăng 9,6% so cùng kỳ năm 2000; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Thành phố; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7%; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra tăng 10%; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 14,5%; giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng 1%; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuy tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm 2000 và thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng sản xuất công nghiệp khu vực nhà nước địa phương và ngoài nhà nước tiếp tục tăng cao.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 6 tháng đầu năm tăng 1% so cùng kỳ năm 2000; cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, chăn nuôi phát triển khá, kinh tế trang trại đang hình thành, bước đầu có kết quả tốt. Sản xuất và đời sống khu vực nông thôn ngoại thành ổn định và phát triển.

Thành phố và các quận, huyện đã hoàn thành kế hoạch đắp đê, làm kè, chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão, quyết tâm đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, tài sản và tính mạng của người dân trong mùa mưa bão.

Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến. Thi trường nhộn nhịp, hàng hoá đa dạng, chất lượng và mẫu mã khá hơn, hàng tiêu dùng sản xuất trong nước nhiều loại nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 10,82% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương tăng 16,86%; tổng nguồn vốn huy động tính đến cuối tháng 6/2001 tăng 13,8% so với cuối năm 2000; chỉ số giá cả hàng hoá, dịch vụ tiếp tục ổn định. 

Tiến độ thực hiện đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2001 tăng khá so cùng kỳ các năm trước. Thành phố đã chỉ đạo triển khai một số quy hoạch lớn như quy hoạch khu vực ngoài đê sông Hồng, quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới ... Nhiều công trình trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, cấp, thoát nước và chương trình phát triển nhà ở đã được chú ý triển khai.

Đầu tư nước ngoài đang có dấu hiệu cải thiện và hồi phục. Luật doanh nghiệp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Đã giải quyết việc làm cho 28.000 lao động, tiếp tục thực hiện các chính sách xoá đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội; đẩy mạnh các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm...).

Đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo công tác xã hội hoá giáo dục, đa dạng hoá các loại hình trường lớp. Ban hành quy định mới về quản lý dạy thêm, học thêm trong các trường phổ thông. Triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Thành phố, Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng và các ngày Lễ lớn năm 2001. Công tác phòng trừ dịch bệnh, khám chữa bệnh, trực cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm được duy trì, củng cố, có kết quả khá hơn so với năm 2000.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ. Lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Thành phố, Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng và nhiều hoạt động lớn khác của Đảng, Nhà nước, Thành phố trên địa bàn ... Triển khai có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm.

Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân đợt 1/2001. Thực hiện chương trình động viên, huấn luyện, diễn tập quân dự bị và dân quân tự vệ. Đẩy mạnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2001 kinh tế xã hội Thủ đô còn một số khó khăn, tồn tại: Kinh tế tăng trưởng còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch; việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, củng cố và phát triển các HTX còn hạn chế; công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập; lấn chiếm đất công, xây dựng nhà không phép, trái phép vẫn còn tái diễn; một số công trình trọng điểm tiến độ triển khai chậm; công tác GPMB... chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tệ nạn xã hội vẫn đang diễn biến phức tạp...

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2001:

Với tinh thần khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, cụ thể hoá Nghị quyết 15 - NQ/TW của Bộ Chính trị và pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, HĐND Thành phố tán thành những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2001 cùng các giải pháp chủ yếu do UBND thành phố trình bày và nhấn mạnh:

1/ Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn toàn xã hội. Khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cả nước ngoài đầu tư xây dựng hạ tầng dưới dạng BOT, BTO, BT... Giải ngân nhanh các nguồn vốn để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB. 

Đẩy mạnh thực hiện ưu đãi đầu tư trong nước, bổ sung vốn lưu động hỗ trợ chênh lệnh lãi suất tiền vay đối với doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp các DNNN, củng cố các doanh nghiệp công ích, triển khai Luật doanh nghiệp, củng cố HTX....

2/ Tăng cường chỉ đạo và phối hợp các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tiến hành các biện pháp đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng trốn, lậu thuế; phấn đấu hoàn thanh vượt mức dự toán thu ngân sách cả năm.

3/ Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và quản lý đô thị. Tập trung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, phương tiện, bến bãi và xây dựng cơ chế quản lý: quản lý đường, hè bảo đảm chất lượng giao thông Thủ đô. Tiếp tục triển khai nhanh chương trình nhà ở, xử lý, cải tạo các khu chung cư cũ, nhà lún, nứt, nguy hiểm đồng thời với việc đẩy mạnh xây nhà ở khu tái định cư và để bán cho các đối tượng.

Hội đồng nhân dân Thành phố tán thành những giải pháp cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông và giao UBND Thành phố cụ thể hoá, triển khai thực hiện. Khẩn trương triển khai xây dựng các tuyến đường và nút giao thông quan trọng theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo chất lượng mặt đường các khu vực thi công hệ thống cấp thoát nước; phân luồng, tổ chức lại hệ thống giao thông. Đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, tích cực thực hiện chương trình cấp nước sạch, chống thất thu, thất thoát nước sạch và xử lý úng ngập cục bộ. 

4/ Hoàn thiện chính sách, tập trung lực lượng và các biện pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác GPMB, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 64/CP; từng bước giải toả, thu hồi đất bị lấn chiếm trái phép. cá diện tích đất sử dụng sai quy định... Tiến hành giải toả hai xóm liều Thanh Nhàn và Thành Công đúng tiến độ để xây dựng công viên theo quy hoạch.

5/ Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chỉ đạo chặt chẽ và nghiêm túc việc thực hiện đề án tinh giảm biên chế, rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường phân cấp, nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm của cấp quận huyện, phường, xã nhằm tạo chuyển biến mạnh trong công tác quản lý và điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, các ngành; nghiên cứu, triển khai thí điểm việc khoán chi hành chính để tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai trên mạng diện rộng. Đổi mới công tác cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ ở cơ sở, đảm bảo cán bộ phải có đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đất đức và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

6/ Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, dịch vụ môi trường đô thị ... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm xã hội hoá thu gom và vận chuyển rác thải ở các phường điểm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thể thao phục vụ SEAGAMES 2003.

7/ Chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với Hà Nội để báo cáo Chính phủ cho phép vận dụng, triển khai theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nọi nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phát triển đô thị.

8/ Duy trì phong trào thi đua của quần chúng liên tục, rộng khắp, thiết thực. có hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi 4 nội dung, nhiệm vụ nêu tại “Hội nghị phát động thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng và các ngày kỷ niệm năm 2001” do Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố phát động vào cuối tháng 2/2001.

Thông qua tờ trình của UBND về việc điều chỉnh kế hoạch tổng quỹ ngày công lao động công ích năm 2001 xuống còn 2.692.069 ngày công, giảm 142.006 ngày công so với Nghị quyết số 10/2001/NQ-HĐ ngày 04 tháng 11 năm 2001 của HĐND Thành phố, do thực hiện Thông tư hướng dẫn mới số 08/2001/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, các ngành, các cấp cần tích cực, chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, thiên tai. Chuẩn bị chu đáo các cơ sở và điều kiện để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002.

Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và các đoàn thể Thủ đô nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2001.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú